Naprapati

Naprapatiens styrke i forhold til andre manuelle behandlingsmetoder, er kombinasjonen av både ledd- og muskelbehandling. Og behandlingen går ut på å kombinere flere typer behandlingsteknikker tilpasset hvert enkelt individ. Behandlingen kan variere mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingsteknikkene er massasje, triggerpunktsbehandling, muskeltøyning, mobilisering, manipulasjon, elektro-terapi.

Et stort antall publiserte vitenskapelige studier av høy kvalitet har vist svært gode resultater av manuell behandling. Slik behandling har også vist seg å ha få bivirkninger. Det kan henvises til den svenske offentlige rapporten fra ”Statens beredning för medicinsk utvärdering” (SBU) nr 145/1-2 fra 2000. Rapporten heter «Ont i ryggen, ont i nacken» og er en evidensbasert kunnskapssammenfatning. Her står det blant annet at «vid kroniska ländryggssmärtor finns det stark evidens för att manuell behandling/ manipulation, ryggträning og multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring».

Pris: 660 kr

© Naprapatklinikken
Utvilket av: